Udržitelná móda

Udržitelná dětská móda od TrendUp.cz spadá pod udržitelný design a je zároveň protipólem takzvané fast fashion - rychlé módy, která je typická pro svou nadprodukci a dopad výroby na životní prostředí.

Oproti fast fashion cílí udržitelná móda při výrobě na dodržení ekologické, sociální a ekonomické udržitelnosti - www.trendup.cz